Body Shaming ing Tontonan Jaka Kendhil

Body Shaming  ing Tontonan Jaka Kendhil – Nalika cilik aku ing Surabaya, dadi ora tau nonton kethoprak. Barang melu kelas Sinau Basa Jawa kelas Wasis, aku kudu nulis kritik marang tontonan kethoprak. Aku ora arep keminter nulis komentar sing ora ana dhasare. Marga pegaweanku ing pendidikan, aku nulis kritik bab bodyshaming. Mangga diwaca.

N.E

Ringkasane Crita

“Kalih dasa taun kepengker, kula dipuntundung dening Adhipati Adhinegoro jalaran kula nglairaken jabang bayi ingkang ala,” ucape Bu Satiyem, ibune Jaka Kendhil ing lakon Kethoprak Jaka Kendhil, sing digiyarake RRI Surakarta ing Youtube.

Ing lakon kuwi Jaka Kendhil wujute ala, nanging wani ngelamar putra wuragil Prabu Kandhanagara, Widawati. Maune Widawati ora gelem, nanging Jaka Kendhil nggawa sangsangan Widawati sing ilang. Widawati wis tau sumpah sapa wing isa nemokake sangsangan arep dipek dadi sedulur (yen wadon) utawa dadi bojo (yen lanang). Widawati ora isa mingser. Dheweke ngelakoni sumpahe. Saya suwi Widawati saya tresna marang Jaka Kendhil. Amarga ana tresna saka wanita suci, Jaka Kendhil malih dadi sampurna wujute.

Wujut sing Ora Sampurna

Ala kuwi kahanan sing orang sampurna. Ing kethoprak Jaka Kendhil, dicritakake Jaka Kendhil wujute ala. Yen saiki kahanan Jaka Kendhil kalebu difabel. Wujut tangane sing memburi kalebu tunadaksa. Suarane sing bindheng lan ora cetha ngomonge kalebu gangguan komunikasi jalanan saka rusake organ wicara.

Jaka Kendhil sing duwe wujut ora normal diece lan dipoyoki wong-wong. Guneman sing kamucap kaya ngene:

“Mbok Satiyem, nganti wani mlangkah marang Ndalem kadipaten. Apa wis mbok pikir. Putraku ayu-ayu ngene lho. Anakmu Jaka Kendhil wujute kaya mangkono,” ngendikane Prabu Kandhanagara.

“Amit-amit,” jare Widasari barang ditari Prabu apa gelem karo Jaka Kendhil.

“Rupane elek,” ucape biyung emban.

“Kakang Jaka Kendhil ki wujute ala,” jare Widawati.

Nalika yang-yangan karo jaka Kendhil, Widawati nirokake swara bindhenge Jaka Kendhil.

Moyoki wong jalaran awak ora sampurna miturut standar sing dadi tulada kuwi kasebut body shaming. Sing dadi poyokan isa bab bobot (lemu/kuru), wulu nang awak, model rambut (kriting/lurus), werna kulit (ireng/kuning/putih), rai (pesek/sipit/mrongos/ndhower/ompong), tumindhak jalaran wangun awak (pincang/dhengklang/bungkuk), swara (bindheng/pelo), lan sapiturute. Body shaming isa marahi wong dadi sedih, ora percaya diri utawa depresi.

Ing lakon Jaka Kendhil standar awak sing sampurna kuwi kaya ngene:

Kanggo wadon:

“Entuk garwa ayu glewa-glewa,” Prabu Kandhanagara ngalem Prameswari.

“Putraku ki sanadyan putri ya gagah, gedhe, dhuwur,” kandha Prabu Kandhanagara maring prabu sing ngayunke putrane.

“Lembah manah, alus, klecam-klecem sumeh,” jare Adhipati Hendrakusuma bab sing jenenge Widawati.

Kanggo lanang:

“Gedhe dhuwur,” Prameswari ngalem Prabu

“Gagah lan ageng,” Widaningtyas jlentrehake idam-idamane sing Adhipati Bratamenggala Salokapura.

body shaming

Body Shaming

Jaka Kendhil kasebut-sebut ala. Saka paragane Jaka Kendhil ing panggung katon yen wicarane bindheng kaya wong sumbing, lan tangane kaya wong Cerebral Palsy.

Miturut elmu pendidikan modern, sanadyan wujute ora normal, Jaka Kendhil duwe kemampuan kognitif, afektif lan psikomotorik sing apik. Ing bab kognitif, Jaka Kendhil isa mikir kaya liyane. Dheweke ngerti tatacara ngelamar, tatacara ing kraton, lan apa sing dadi hake (nagih janji marang putri prabu sing tau kandha arep ngepek bojo wong lanang sing nemokake sangsangane). Ing bab afektif dheweke percaya diri, ngajeni, lan tresna marang Widawati. Ing bab psikomotorik, dheweke isa silat ngalahke prajurit lan prabu sing uga nglamar Widawati, isa nyekel sangsangan, isa sembah sungkem, lan isa njunjung kursi.

Sumber konflik carita Jaka Kendhil kuwi wujut awake. Sakjane resolusi konflik luwih apik yen Jaka Kendhil isa ngatasi masalah-masalahe jalaran saka persepsi sosal sing ora apik marang wong difabel. Umpamane dheweke isa dadi bapak lan bojo sing apik dibandingke mantu-mantu liyane, sanadyan ora sampurna wujute. Dadi sing ngatasi masalah kuwi tokohe dhewe, dudu sutradara. Ing lakon Jaka Kendhil, sutradara ngubah nasib Jaka Kendhil dadi wujut sampurna sakwise Putri Widawati ngucapke tresnane. Iki negeske yen sutradara ngusung body shaming: nasib apik kuwi kanggo wujud awak sing sampurna.

Narasi Basa Jawa Liyane

Daster Overslag Ibu

Daster Overslag Ibu

Daster overslag menjadi kekhasan ibu saya. Dalam proyek sajadah Ibu desain overslag menjadi model salah satu sajadah. Ini ceritanya.

read more
The Embroidery Stitch Bible

The Embroidery Stitch Bible

Buku menyulam apa yang Bunda/Kakak jadikan referensi? Saya mau bercerita tentang buku terbaru yang saya miliki, The Embroidery Stitch Bible.

read more
Sajadah Sulam

Sajadah Sulam

Sajadah Sulam10MARET, 2023Astronomy Life SocietyDonec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis...

read more
Persiapan IG Live Rabu 15 Maret 2023

Persiapan IG Live Rabu 15 Maret 2023

Persiapan IG Live: Memilih Buku untuk Batita 10 MARET, 2023 IG Live@tetumbunayaBuku Batita Saat ini saya sedang menyiapkan IG Live untuk pekan depan. Saya mengusulkan kepada tim IGL, Kak Wiwit, untuk melakukan kegiatan live di Instagram @tetumbunaya, milik Sekolah...

read more
Hai, Penulis, Bangun Website, Yuk!

Hai, Penulis, Bangun Website, Yuk!

Bangun Website, Yuk,  Hai Penulis IG Live 8 March 2023 Sebagai penulis, saya merasakan manfaat memiliki website. Pertama,untuk menyimpan karya-karya saya. Kedua, untuk  menunjukkan kepada publik apa saja yang sudah saya tulis. Ketiga, untuk menjalin komunikasi dengan...

read more
Tentang Ecocraft

Tentang Ecocraft

Tentang Ecocraft Ecocraft adalah istilah yang saya pakai untuk menggambarkan kegiatan menjahit untuk mendukung penyelamatan lingkungan hidup.  Proyek awal EWS.Ecocraft adalah mengolah baju almarhumah ibu saya menjadi sajadah. Selain menyelamatkan lingkungan, sajadah...

read more
Workshop Popop dan Popok

Workshop Popop dan Popok

Workshop Toilet Training 3-in-1 28 FEBRUARI, 2023 Kesiapan BersekolahPeran LiterasiLagu Siang itu hujan deras. Cuaca tak menghalangi semangat undangan untuk hadir. Ada nenek, ibu muda, dan guru anak usia dini bersama-sama menyaksikan acara Workshop.  Sesungguhnya ini...

read more
IG Live Popop

IG Live Popop

IG Live Popop & Popok 22 Februari, 2023 Perdana dan sukses   Ini IG Live kami (dan saya, terutama). Deg-degan pasti. Alhamdulillah saya dibantu tim yang andal. Kak Wiwit pegang kamera dan mengecek sound. Kak Dewi mendampingi Kak Aas, yang akan bercerita...

read more
Persiapan Workshop

Persiapan Workshop

Persiapan Workshop16Februari, 2023Serba tosca hari ini di Sekolah Tetum Bunaya  Ada apa?  Sejak pagi saya menyiapkan hijab toska. Kemarin kami sudah sepakat akan memakai hijab di hari Jumat ini. Kalau tidak punya, ya nuansa hijau saja. Pokoknya hijau. Warna itu...

read more

Web Narasi N.EWS

Menulis Narasi dengan Renyah & Lincah

 

Pengisi Konten: Endah WS

Page Builder: Divi/Elegant Themes

Layout Pack: Writer

Font: Cutive Mono (Heading)/Ubuntu (Body Text)

 

 

N.EWS

× Hubungi saya